Untitled Document
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
 
  รวมลิงค์ หน่วยงานราชการ
 
รวมสถิติเว็บไซต์
 
  สถิติของวันที่ 20/10/2561
  จำนวนผู้เช้าชมวันนี้ = 37 ครั้ง
  จำนวน UIP วันนี้ = 751 ip

  จำนวนผู้เช้าชมเดือนนี้ = 1987 ครั้ง
  จำนวนผู้เช้าชมเดือนที่แล้ว= 2916 ครั้ง
  จำนวนผู้เช้าชมปีนี้ = 30031 ครั้ง
  จำนวนผู้เช้าชมปีที่แล้ว = 24648 ครั้ง
  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด = 252800 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 
 
พระธรรมราชานุวัตร
เจ้าคณะภาค ๖


     ปัจจุบัน การคณะสงฆ์ภาค ๖ ได้เข้าสู่ยุคที่ ๓ ซึ่งมีพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ วัดพระแก้ว เชียงราย ซึ่งเคยสนองงานในฐานะเลขานุการเจ้าคณะภาค ๖ ในสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต) เป็นเวลาถึง ๗ ปี และเป็นรองเจ้าคณะภาค ๖ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๕๕๐ ได้สนองงานในพระธรรมวโรดมเป็นเวลา ๑๐ ปี และเป็นเจ้าคณะภาค ๖ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา นับว่าเป็นพระเถระที่มีโอกาสได้ทำงานเพื่อการคณะสงฆ์และพระศาสนา ตั้งแต่ยุคแรกถึงปัจจุบัน เพื่อประคับประคองการคณะสงฆ์ภาค ๖ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม และเจริญรุ่งเรื่องเหมือนในอดีตที่ผ่านมา จึงต้องอาศัยความมีน้ำใจและพลังสามัคคีของเจ้าคณะ พระสังฆาธิการ ทุกระดับชั้น ช่วยบริหารและรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความเสียสละและอดทน โดยมีรองเจ้าคณะภาค ทั้ง ๒ รูป ช่วยเป็นพลังในการทำงานกิจการคณะสงฆ์อีกทางหนึ่งด้วย

พระราชปัญญาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๖

พระพระราชวรมุนี
รองเจ้าคณะภาค ๖

พระครูศรีรัตนากร เลขานุการเจ้าคณะภาค ๖

พระวิสุทธิธีรพงศ์
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๖

พระมหาสมมาศ
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๖


ประวัติวันเข้าพรรษา Rain-Retreat Sub
การประชุมสัมมนายกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แบบมีส่วนร่วม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖ (ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ณ หอประชุมใหญ่ วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน
 
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
 
 

ประกาศวันที่ 28/08/2561 เปิดดู 172
แต่งตั้งตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง
แต่งตั้งพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค๖ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค และที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ ๖ รูป
เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
ผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี 2560
งานสมโภชวัดพระแก้ว และงานอายุวัฒนมงคลครบ ๖ รอบ ๗๒ ปี ๕๒ พรรษา พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาวัดพระแก้วและเจ้าคณะภาค ๖
รายชื่อพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการ ในเขตปกครอง ภาค ๖
 
 

การตรวจธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี รอบที่ ๘ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓๖ คณะสงฆ์ภาค ๖ ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ณ วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ภาพในอัลบั้มมี 35 ภาพ

การประชุมการตรวจธรรมสนามหลวง ชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๕ ครั้งที่ ๓๕ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
ภาพในอัลบั้มมี 30 ภาพ

สำนักส่งเสริมศึกษาและการบริหารสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมกับคณะสงฆ์ภาค ๖ จังหวัดเชียงราย
ภาพในอัลบั้มมี 12 ภาพ
 

ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ และคณะ เข้าคารวะและปรึกษางานในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับพระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ผูัจัดการ รร.พวก
ภาพในอัลบั้มมี 26 ภาพ

การตรวจใบตอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๖ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
ภาพในอัลบั้มมี 23 ภาพ

ดร. สรจักร เกษมสุวรรณ ได้มอบทุนการศึกษาแก่สามเณรนักเรียนโรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา วัดพระแก้ว จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร ผู้จัดการ เป็นประธาน
ภาพในอัลบั้มมี 21 ภาพ
 
 
 
ฝากเว็บไซต์ธรรมด้วยจร้า โดยคุณ มหาน้อย เปิดอ่าน 2385 ครั้ง

เว็บมาสเตอร์ไม่อัพเดตข้อมูลเลย โดยคุณ พนา พลทองหลาง เปิดอ่าน 1239 ครั้ง

ขอใบประกาศนียบัตรนักธรรมเอก จังหวัดเชียงราย โดยคุณ สุทธญาโณภิกขุ เปิดอ่าน 1115 ครั้ง

ผลสอบธรรมศึกษาของภาค 6 ช้ามากเลย ทำงานกันไหมครับ โดยคุณ ชัย เปิดอ่าน 1301 ครั้ง

เว็บมาสเตอร์กรุณาอัพเดทข้อมูลด้วยครับ โดยคุณ พี เปิดอ่าน 1250 ครั้ง

หนังสือรุ่น ของ พระวิปัสนาจารย์ ที่อบรม ที่วัดพระธาตุผาเงา เมื่อไรจะส่งให้ โดยคุณ พระวิปัสนาจารย์ที่เข้ารับการอบรม เปิดอ่าน 1266 ครั้ง

 
ดูกระทู้ทั้งหมด ตั้งกระทู้ใหม่
 

 
 

สาระน่ารู้ (ธรรมะ)

ศาสนาคืออะไร ?

 
พระพุทธศาสนา ตอนที่ ๑
พระพุทธศาสนา ตอนที่ ๒
พระพุทธศาสนา ตอนที่ ๓
พระพุทธศาสนา ตอนที่ ๔
พระพุทธศาสนา ตอนที่ ๕
ลักษณะเด่นของพุทธศาสนา
ประวัติพระพุทธศาสนา
 
ปฎิทินออนไลน์
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com