Untitled Document
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
 
เลือก  
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ เข้าถวายสักการะแสดงสามีจิกรรมคารวะดำหัว พระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว (เปิดดู 174 ครั้ง)
เที่ยววัดพระแก้ว เชียงราย จุดเริ่มต้นพระแก้วมรกต

 คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ โดย ท่านเจ้าคุณพระโกศัยเจติยารักษ์  รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ พร้อมด้วยพระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ พระครูโกศลพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น พระครูวรเวทย์สังฆกิจ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ และคณะ เข้าถวายสักการะ แสดงสามีจิกรรม คารวะดำหัว เนื่องในโอกาสป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ.1380 ถวายแด่ พระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ณ กุฏิ 100 ปี พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ วัดพระแก้ว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วันที่ 23 เมษายน 256
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 4 ภาพ
Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS>> ย้อนกลับ <<
 
 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com