Untitled Document
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
การตรวจใบตอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๖ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 16 ภาพ
 
การประชุมสัมมนายกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แบบมีส่วนร่วม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖ (ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ณ หอประชุมใหญ่ วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน

 
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 53 ภาพ
 
คณะสงฆ์วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่ เข้าถวายสักการะ แสดงสามีจิกรรม คารวะดำหัว ถวายแด่ พระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว

คณะสงฆ์วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่ โดย พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร พร้อมด้วยพระภิกษุ สามเณร วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร คณะครู อาจารย์  โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา เข้าถวายสักการะ แสดงสามีจิกรรม คารวะดำหัว เนื่องในโอกาสป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ.1380 ถวายแด่ พระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดพระแก้ว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วันที่ 26 เมษายน 2561
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 8 ภาพ
 
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ เข้าถวายสักการะแสดงสามีจิกรรมคารวะดำหัว พระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว

 คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ โดย ท่านเจ้าคุณพระโกศัยเจติยารักษ์  รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ พร้อมด้วยพระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ พระครูโกศลพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น พระครูวรเวทย์สังฆกิจ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ และคณะ เข้าถวายสักการะ แสดงสามีจิกรรม คารวะดำหัว เนื่องในโอกาสป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ.1380 ถวายแด่ พระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ณ กุฏิ 100 ปี พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ วัดพระแก้ว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วันที่ 23 เมษายน 256
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 4 ภาพ
 
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง เข้าถวายสักการะแสดงสามีจิกรรมคารวะดำหัว พระเดชพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว

คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง นำโดย พระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพปริยัติมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดจองคำ (พระอารามหลวง)
พระเดชพระคุณพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุขาดาราม
พระเดชพระคุณพระวิสุทธิธรรมพิลาส รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดต้นธงชัย
พร้อมด้วย เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส พระภิกษุ สามเณร และคณะศรัทธา ชาวจังหวัดลำปาง เข้าถวายสักการะ และแสดงสามีจิกรรม สระเกล้าดำหัว เนื่องในโอกาส ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จุลศักราช 1380 ถวายแด่ พระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561 ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพระแก้ว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 16 ภาพ
 


หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | สุดท้าย
 
 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com