Untitled Document
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
ดร. สรจักร เกษมสุวรรณ ได้มอบทุนการศึกษาแก่สามเณรนักเรียนโรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา วัดพระแก้ว จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร ผู้จัดการ เป็นประธาน


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 21 ภาพ
 
พระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ เป็นประธานเปิดสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นโท และเอก สนามสอบแห่งที่ ๑ วัดพระแก้ว วันที่ ๑๒-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 19 ภาพ
 
พีธีมอบหลอดผอมเบอร์ 5 วัดพระแก้ว จ.เชียงราย โดย ท่านชุมพล ฐิตยารักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน วันที่ 13 ธ.ค. 2554


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 16 ภาพ
 
เดินธรรมยาตรา 750 ปี เมืองเชียงราย


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 34 ภาพ
 
วัดพระแก้ว เชียงราย


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 20 ภาพ
 


หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 | สุดท้าย
 
 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com