Untitled Document
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
พีธีมอบหลอดผอมเบอร์ 5 วัดพระแก้ว จ.เชียงราย โดย ท่านชุมพล ฐิตยารักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน วันที่ 13 ธ.ค. 2554


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 16 ภาพ
 
เดินธรรมยาตรา 750 ปี เมืองเชียงราย


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 34 ภาพ
 
วัดพระแก้ว เชียงราย


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 20 ภาพ
 
รวมภาพกิจกรรม การประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖

 การประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖  ณ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 9 ภาพ
 
วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงรายแต่เดิมมีชื่อว่าวัดป่าเยียะ

  เผยให้เห็นพระพุทธรูปเนื้อหยกสีเขียวมรกต และตำนานของเน้นทางประวัติศาสตร์แห่งองค์พระแก้วมรกตได้เริ่มต้นขึ้นจากศรัทธาของเมืองต่างๆ ที่ได้อัญเชิญองค์พระแก้วมรกตไปประดิษฐานไว้สักการบูชา  นับจากเชียงราย  ลำปาง  เชียงใหม่  เวียงจันทน์และกรุงเทพฯ  ปัจจุบันประดิษฐาน  ณ  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 6 ภาพ
 


หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 | สุดท้าย
 
 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com