Untitled Document
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
รวมภาพกิจกรรม การประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖

 การประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖  ณ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 9 ภาพ
 
วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงรายแต่เดิมมีชื่อว่าวัดป่าเยียะ

  เผยให้เห็นพระพุทธรูปเนื้อหยกสีเขียวมรกต และตำนานของเน้นทางประวัติศาสตร์แห่งองค์พระแก้วมรกตได้เริ่มต้นขึ้นจากศรัทธาของเมืองต่างๆ ที่ได้อัญเชิญองค์พระแก้วมรกตไปประดิษฐานไว้สักการบูชา  นับจากเชียงราย  ลำปาง  เชียงใหม่  เวียงจันทน์และกรุงเทพฯ  ปัจจุบันประดิษฐาน  ณ  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 6 ภาพ
 
ความเชื่อและวิธีการบูชา

  การค้นพบพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  ทำให้วัดพระแก้วเมืองเชียงรายเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาอย่างแพร่หลาย  และเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธรัตนกรวุติวัสสานุสรณ์มงคล” หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “พระหยกเชียงราย”  ซึ่งทางวัดได้สร้างขึ้นและอัญเชิญเมื่อปี พ.ศ.2534

ภาพในอัลบั้มมี 0 ภาพ
 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 มีประวัติเล่าว่าได้เกิดฟ้าผ่าต้ององค์พระเจดีย์จนทลายลงที่วัดแห่งนี้  และมีการค้นพบพระพุทธรูปลงรักปิดทองอยู่ภายใน  เมื่อได้อัญเชิญออกจากพระเจดีย์แล้วนั้น ปูนที่พอกไว้ได้เกิดกะเทาะออก  เผยให้เห็นพระพุทธรูปเนื้อหยกสีเขียวมรกต 

ภาพในอัลบั้มมี 0 ภาพ
 
เที่ยววัดพระแก้ว เชียงราย จุดเริ่มต้นพระแก้วมรกต

          มีโอกาสได้ไปเชียงรายหลายครั้ง ก็ไม่เคยได้แวะชมความงามของวัดพระแก้วเลย  ปกติก็ไม่ค่อยจะเที่ยววัดอยู่แล้วด้วย  ถ้าเรานึกถึงการไปเที่ยววัดของคนไทย ก็คงนึกถึงการไปไหว้พระ ปิดทอง เพื่อเป็นสิริมงคล  บรรยากาศวัดก็เหมือนๆกันทุกภาคเลย ก้าวเข้าวัดก็ต้องระวังระเบิดสุนัขเป็นหย่อมๆ เข้าห้องน้ำก็ต้องเอาสำลีอุดจมูก บางที่บางแห่งเกะกะไม่เป็นระเบียบ  ก็เลยทำให้ไม่ค่อยชอบไปเที่ยววัดสักเท่าไร  จะไปก็แต่อยากชมโบราณสถาน  ก็เท่านั้น
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 22 ภาพ
 


หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11]
 
 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com