Untitled Document
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
การตรวจใบตอบธรรมสนามหลวง นักธรรมตรี คณะสงฆ์ภาค ๖ รอบที่ ๙ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๙ ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

 
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 24 ภาพ
 
การประชุม อ.ป.ต. คณะสงฆ์ภาค ๖ ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙

 
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 49 ภาพ
 
การประชุมพระอุปัชฌาย์ คณะสงฆ์ภาค ๖ ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

 
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 65 ภาพ
 
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ คณะสงฆ์ภาค ๖" พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาสวัดพระแก้วฯ ได้เมตตาเป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ คณะสงฆ์ภาค ๖ (จังหวัดลำปาง เชียงราย พะเย

 
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 34 ภาพ
 
พิธีเปิดโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ คณะสงฆ์ภาค ๖ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยมี พระพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ เป็นประธานและมีพระสังฆาธิการ ส่วนร

 
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 44 ภาพ
 


หน้าที่ :: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | สุดท้าย
 
 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com