Untitled Document
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
การตรวจข้อสอบนักธรรมชั้นตรีประจำปี ๕๗ รอบที่ ๘ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗๗ ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.เวียงใน อ.เมือง จ.เเพร่


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 26 ภาพ
 
ประมวลภาพการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ๕๗ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ วัดพระแก้ว ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

 
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 54 ภาพ
 
พิธีปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ปีที่ ๖ คณะสงฆ์ ภาค ๖ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย เวลา ๐๙.๐๐ น.

 
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 44 ภาพ
 
คณะพระวิทยากร อบรมบาลีก่อนสอบ ภาค ๖ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดพระแก้ว ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

 
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 23 ภาพ
 
การอบรมบาลีก่อนสอบ ปีที่ ๖ คณะสงฆ์ภาค ๖ ประจำปี ๒๕๕๗ ตั้งแต่ วันที่ ๙-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย

 
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 30 ภาพ
 


หน้าที่ :: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 | สุดท้าย
 
 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com