Untitled Document
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
การอบรมบาลีก่อนสอบ ปีที่ ๖ คณะสงฆ์ภาค ๖ ประจำปี ๒๕๕๗ ตั้งแต่ วันที่ ๙-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย

 
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 30 ภาพ
 
ประมวลภาพการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์ ภาค ๖

 
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 28 ภาพ
 
การตรวจธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี รอบที่ ๘ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓๖ คณะสงฆ์ภาค ๖ ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ณ วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 35 ภาพ
 
การตรวจธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๖ คณะสงฆ์ภาค ๖ ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ณ วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 18 ภาพ
 
พระธรรมราชนุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ เป็นประธานพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้น โท และ เอก สนามแห่งที่ ๑ วัดพระแก้ว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย พร้อมด้วยเจ้าคณะพระสงฆาธิการ และกรรมการทุกรูป ในวันที่ ๑๙ พฤ

 
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 21 ภาพ
 


หน้าที่ :: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 | สุดท้าย
 
 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com