Untitled Document
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
รูปหมู่ พระวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบ ประจำปี ๒๕๕๕


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 7 ภาพ
 
พิธีเปิดการอบรมบาลีก่อนสอบ คณะสงฆ์ภาค ๖ ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ เป็นประธาน และมีพระวHighslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 40 ภาพ
 
การประชุมอบรมฝึกซ้อมพระสังฆาธิการ เพื่อสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ ภาค ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดพระแก้ว เชียงราย ๑๖ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 23 ภาพ
 
การตรวจใบตอบธรรมศึกษาขั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๖ ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ มจร. ห้องเรียนวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 29 ภาพ
 
พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ เป็นประธานประชุมตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรีของคณะสงฆ์ ภาค ๖ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง อ.เมือง จ.ลำปาง


Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS

ภาพในอัลบั้มมี 37 ภาพ
 


หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 | สุดท้าย
 
 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com