Untitled Document
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
 
  รวมลิงค์ หน่วยงานราชการ
 
รวมสถิติเว็บไซต์
 
  สถิติของวันที่ 24/07/2562
  จำนวนผู้เช้าชมวันนี้ = 70 ครั้ง
  จำนวน UIP วันนี้ = 814 ip

  จำนวนผู้เช้าชมเดือนนี้ = 2563 ครั้ง
  จำนวนผู้เช้าชมเดือนที่แล้ว= 3143 ครั้ง
  จำนวนผู้เช้าชมปีนี้ = 23912 ครั้ง
  จำนวนผู้เช้าชมปีที่แล้ว = 39329 ครั้ง
  จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด = 286010 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 
 
พระธรรมราชานุวัตร
เจ้าคณะภาค ๖


     ปัจจุบัน การคณะสงฆ์ภาค ๖ ได้เข้าสู่ยุคที่ ๓ ซึ่งมีพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ วัดพระแก้ว เชียงราย ซึ่งเคยสนองงานในฐานะเลขานุการเจ้าคณะภาค ๖ ในสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต) เป็นเวลาถึง ๗ ปี และเป็นรองเจ้าคณะภาค ๖ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๕๕๐ ได้สนองงานในพระธรรมวโรดมเป็นเวลา ๑๐ ปี และเป็นเจ้าคณะภาค ๖ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา นับว่าเป็นพระเถระที่มีโอกาสได้ทำงานเพื่อการคณะสงฆ์และพระศาสนา ตั้งแต่ยุคแรกถึงปัจจุบัน เพื่อประคับประคองการคณะสงฆ์ภาค ๖ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม และเจริญรุ่งเรื่องเหมือนในอดีตที่ผ่านมา จึงต้องอาศัยความมีน้ำใจและพลังสามัคคีของเจ้าคณะ พระสังฆาธิการ ทุกระดับชั้น ช่วยบริหารและรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความเสียสละและอดทน โดยมีรองเจ้าคณะภาค ทั้ง ๒ รูป ช่วยเป็นพลังในการทำงานกิจการคณะสงฆ์อีกทางหนึ่งด้วย

พระราชปัญญาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๖

พระพระราชวรมุนี
รองเจ้าคณะภาค ๖

พระครูศรีรัตนากร เลขานุการเจ้าคณะภาค ๖

พระวิสุทธิธีรพงศ์
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๖

พระมหาสมมาศ
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๖


ประวัติวันเข้าพรรษา Rain-Retreat Sub
การตรวจใบตอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๖ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
 
 

ประกาศวันที่ 04/01/2562 เปิดดู 150
รายชื่อผู้ที่สอบได้ ธรรมศึกษาตรี คณะจังหวัดแพร่ ๒๕๖๑
รายชื่อผู้ที่สอบได้ ธรรมศึกษาตรี คณะจังหวัดพะเยา ๒๕๖๑
รายชื่อผู้ที่สอบได้ ธรรมศึกษาตรี คณะจังหวัดน่าน ๒๕๖๑
รายชื่อผู้ที่สอบได้ ธรรมศึกษาตรี คณะจังหวัดเชียงราย ๒๕๖๑
ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ภาค ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
แต่งตั้ง รองเจ้าคณะอำเภอเชียงแสน
 
 

รูปหมู่ พระวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบ ประจำปี ๒๕๕๕
ภาพในอัลบั้มมี 7 ภาพ

สำนักส่งเสริมศึกษาและการบริหารสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมกับคณะสงฆ์ภาค ๖ จังหวัดเชียงราย
ภาพในอัลบั้มมี 12 ภาพ

การตรวจข้อสอบนักธรรมชั้นตรีประจำปี ๕๗ รอบที่ ๘ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗๗ ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.เวียงใน อ.เมือง จ.เเพร่
ภาพในอัลบั้มมี 26 ภาพ
 

การประชุม อ.ป.ต. คณะสงฆ์ภาค ๖ ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙
ภาพในอัลบั้มมี 49 ภาพ

ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ และคณะ เข้าคารวะและปรึกษางานในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับพระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ผูัจัดการ รร.พวก
ภาพในอัลบั้มมี 26 ภาพ

การอบรมบาลีก่อนสอบ ปีที่ ๕ คณะสงฆ์ภาค ๖ ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย
ภาพในอัลบั้มมี 51 ภาพ
 
 
 
ฝากเว็บไซต์ธรรมด้วยจร้า โดยคุณ มหาน้อย เปิดอ่าน 2771 ครั้ง

เว็บมาสเตอร์ไม่อัพเดตข้อมูลเลย โดยคุณ พนา พลทองหลาง เปิดอ่าน 1361 ครั้ง

ขอใบประกาศนียบัตรนักธรรมเอก จังหวัดเชียงราย โดยคุณ สุทธญาโณภิกขุ เปิดอ่าน 1272 ครั้ง

ผลสอบธรรมศึกษาของภาค 6 ช้ามากเลย ทำงานกันไหมครับ โดยคุณ ชัย เปิดอ่าน 1429 ครั้ง

เว็บมาสเตอร์กรุณาอัพเดทข้อมูลด้วยครับ โดยคุณ พี เปิดอ่าน 1387 ครั้ง

หนังสือรุ่น ของ พระวิปัสนาจารย์ ที่อบรม ที่วัดพระธาตุผาเงา เมื่อไรจะส่งให้ โดยคุณ พระวิปัสนาจารย์ที่เข้ารับการอบรม เปิดอ่าน 1406 ครั้ง

 
ดูกระทู้ทั้งหมด ตั้งกระทู้ใหม่
 

 
 

สาระน่ารู้ (ธรรมะ)

ศาสนาคืออะไร ?

 
พระพุทธศาสนา ตอนที่ ๑
พระพุทธศาสนา ตอนที่ ๒
พระพุทธศาสนา ตอนที่ ๓
พระพุทธศาสนา ตอนที่ ๔
พระพุทธศาสนา ตอนที่ ๕
ลักษณะเด่นของพุทธศาสนา
ประวัติพระพุทธศาสนา
 
ปฎิทินออนไลน์
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com