Untitled Document
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

แต่งตั้ง รองเจ้าคณะอำเภอเชียงแสน


ประกาศเมื่อ 28/08/2561 เปิดอ่าน 89 ครั้ง


แต่งตั้งตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง


ประกาศเมื่อ 28/08/2561 เปิดอ่าน 17 ครั้ง


แต่งตั้งพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค๖ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค และที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ ๖ รูป


ประกาศเมื่อ 28/08/2561 เปิดอ่าน 26 ครั้ง


เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ


ประกาศเมื่อ 22/04/2561 เปิดอ่าน 86 ครั้ง

ผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี 2560

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้่ ้ ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศเมื่อ 04/01/2561 เปิดอ่าน 174 ครั้งงานสมโภชวัดพระแก้ว และงานอายุวัฒนมงคลครบ ๖ รอบ ๗๒ ปี ๕๒ พรรษา พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาวัดพระแก้วและเจ้าคณะภาค ๖

ด้วยคณะสงฆ์ คณะศรัทธา และศิษยานุศิษย์ ได้พร้อมกันจัดงานสมโภชวัดพระแก้ว และงานอายุวัฒนมงคลครบ ๖ รอบ ๗๒ ปี ๕๑ พรรษา พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาวัดพระแก้ว และเจ้าคณะภาค ๖ ในวันที่ ๙-๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์-จันทร์ แรม ๖ ค่ำ ถึง ๘ ค่ำ เดือน ๑) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมพิธีดังกล่างโดยพร้อมกัน

ประกาศเมื่อ 12/11/2560 เปิดอ่าน 173 ครั้งรายชื่อพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการ ในเขตปกครอง ภาค ๖

รายชื่อพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการ ในเขตปกครอง ภาค ๖

ประกาศเมื่อ 12/11/2560 เปิดอ่าน 194 ครั้งประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ภาค ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐”

ด้วยเจ้าคณะภาค ๖ ได้ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด ท่านใด ผิด หรือคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง สามารถแจ้งไปที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนั้นๆ และจังหวัดจะได้แจ้งไปยังสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เพื่อขอแก้ไข ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ นี้ และเพื่อจะได้ออกใบประกาศนียบัตรได้ถูกต้องต่อไป

ประกาศเมื่อ 12/11/2560 เปิดอ่าน 199 ครั้งรายชื่อผู้ที่สอบได้ ธรรมศึกษาตรี จังหวัดลำปาง


ประกาศเมื่อ 04/01/2560 เปิดอ่าน 303 ครั้งรายชื่อผู้ที่สอบได้ ธรรมศึกษาตรี จังหวัดเชียราย


ประกาศเมื่อ 04/01/2560 เปิดอ่าน 266 ครั้งหน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 | สุดท้าย
 
 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com