Untitled Document
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายชื่อผู้ที่สอบได้ ธรรมศึกษาตรี คณะจังหวัดลำปาง ๒๕๖๑


ประกาศเมื่อ 04/01/2562 เปิดอ่าน 150 ครั้งรายชื่อผู้ที่สอบได้ ธรรมศึกษาตรี คณะจังหวัดแพร่ ๒๕๖๑


ประกาศเมื่อ 04/01/2562 เปิดอ่าน 154 ครั้งรายชื่อผู้ที่สอบได้ ธรรมศึกษาตรี คณะจังหวัดพะเยา ๒๕๖๑


ประกาศเมื่อ 04/01/2562 เปิดอ่าน 142 ครั้งรายชื่อผู้ที่สอบได้ ธรรมศึกษาตรี คณะจังหวัดน่าน ๒๕๖๑


ประกาศเมื่อ 04/01/2562 เปิดอ่าน 135 ครั้งรายชื่อผู้ที่สอบได้ ธรรมศึกษาตรี คณะจังหวัดเชียงราย ๒๕๖๑


ประกาศเมื่อ 04/01/2562 เปิดอ่าน 183 ครั้งประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ภาค ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑


ประกาศเมื่อ 22/11/2561 เปิดอ่าน 267 ครั้ง


แต่งตั้ง รองเจ้าคณะอำเภอเชียงแสน


ประกาศเมื่อ 28/08/2561 เปิดอ่าน 427 ครั้ง


แต่งตั้งตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง


ประกาศเมื่อ 28/08/2561 เปิดอ่าน 160 ครั้ง


แต่งตั้งพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค๖ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค และที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ ๖ รูป


ประกาศเมื่อ 28/08/2561 เปิดอ่าน 253 ครั้ง


เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ


ประกาศเมื่อ 22/04/2561 เปิดอ่าน 241 ครั้งหน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 | สุดท้าย
 
 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com