Untitled Document
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ


ประกาศเมื่อ 22/04/2561 เปิดอ่าน 66 ครั้ง

ผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี 2560

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้่ ้ ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศเมื่อ 04/01/2561 เปิดอ่าน 157 ครั้งงานสมโภชวัดพระแก้ว และงานอายุวัฒนมงคลครบ ๖ รอบ ๗๒ ปี ๕๒ พรรษา พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาวัดพระแก้วและเจ้าคณะภาค ๖

ด้วยคณะสงฆ์ คณะศรัทธา และศิษยานุศิษย์ ได้พร้อมกันจัดงานสมโภชวัดพระแก้ว และงานอายุวัฒนมงคลครบ ๖ รอบ ๗๒ ปี ๕๑ พรรษา พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาวัดพระแก้ว และเจ้าคณะภาค ๖ ในวันที่ ๙-๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์-จันทร์ แรม ๖ ค่ำ ถึง ๘ ค่ำ เดือน ๑) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมพิธีดังกล่างโดยพร้อมกัน

ประกาศเมื่อ 12/11/2560 เปิดอ่าน 160 ครั้งรายชื่อพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการ ในเขตปกครอง ภาค ๖

รายชื่อพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการ ในเขตปกครอง ภาค ๖

ประกาศเมื่อ 12/11/2560 เปิดอ่าน 179 ครั้งประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ภาค ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐”

ด้วยเจ้าคณะภาค ๖ ได้ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด ท่านใด ผิด หรือคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง สามารถแจ้งไปที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนั้นๆ และจังหวัดจะได้แจ้งไปยังสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เพื่อขอแก้ไข ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ นี้ และเพื่อจะได้ออกใบประกาศนียบัตรได้ถูกต้องต่อไป

ประกาศเมื่อ 12/11/2560 เปิดอ่าน 190 ครั้งรายชื่อผู้ที่สอบได้ ธรรมศึกษาตรี จังหวัดลำปาง


ประกาศเมื่อ 04/01/2560 เปิดอ่าน 289 ครั้งรายชื่อผู้ที่สอบได้ ธรรมศึกษาตรี จังหวัดเชียราย


ประกาศเมื่อ 04/01/2560 เปิดอ่าน 252 ครั้งรายชื่อผู้ที่สอบได้ ธรรมศึกษาตรี จังหวัดพะเยา


ประกาศเมื่อ 04/01/2560 เปิดอ่าน 339 ครั้งรายชื่อผู้ที่สอบได้ ธรรมศึกษาตรี จังหวัดแพร่


ประกาศเมื่อ 04/01/2560 เปิดอ่าน 229 ครั้งรายชื่อผู้ที่สอบได้ ธรรมศึกษาตรี จังหวัดน่าน


ประกาศเมื่อ 04/01/2560 เปิดอ่าน 217 ครั้งหน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 | สุดท้าย
 
 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com