Untitled Document
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี 2560

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้่ ้ ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศเมื่อ 04/01/2561 เปิดอ่าน 273 ครั้ง



งานสมโภชวัดพระแก้ว และงานอายุวัฒนมงคลครบ ๖ รอบ ๗๒ ปี ๕๒ พรรษา พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาวัดพระแก้วและเจ้าคณะภาค ๖

ด้วยคณะสงฆ์ คณะศรัทธา และศิษยานุศิษย์ ได้พร้อมกันจัดงานสมโภชวัดพระแก้ว และงานอายุวัฒนมงคลครบ ๖ รอบ ๗๒ ปี ๕๑ พรรษา พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาวัดพระแก้ว และเจ้าคณะภาค ๖ ในวันที่ ๙-๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์-จันทร์ แรม ๖ ค่ำ ถึง ๘ ค่ำ เดือน ๑) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมพิธีดังกล่างโดยพร้อมกัน

ประกาศเมื่อ 12/11/2560 เปิดอ่าน 272 ครั้ง



รายชื่อพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการ ในเขตปกครอง ภาค ๖

รายชื่อพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการ ในเขตปกครอง ภาค ๖

ประกาศเมื่อ 12/11/2560 เปิดอ่าน 281 ครั้ง



ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ภาค ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐”

ด้วยเจ้าคณะภาค ๖ ได้ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด ท่านใด ผิด หรือคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง สามารถแจ้งไปที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนั้นๆ และจังหวัดจะได้แจ้งไปยังสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เพื่อขอแก้ไข ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ นี้ และเพื่อจะได้ออกใบประกาศนียบัตรได้ถูกต้องต่อไป

ประกาศเมื่อ 12/11/2560 เปิดอ่าน 257 ครั้ง



รายชื่อผู้ที่สอบได้ ธรรมศึกษาตรี จังหวัดลำปาง


ประกาศเมื่อ 04/01/2560 เปิดอ่าน 369 ครั้ง



รายชื่อผู้ที่สอบได้ ธรรมศึกษาตรี จังหวัดเชียราย


ประกาศเมื่อ 04/01/2560 เปิดอ่าน 344 ครั้ง



รายชื่อผู้ที่สอบได้ ธรรมศึกษาตรี จังหวัดพะเยา


ประกาศเมื่อ 04/01/2560 เปิดอ่าน 460 ครั้ง



รายชื่อผู้ที่สอบได้ ธรรมศึกษาตรี จังหวัดแพร่


ประกาศเมื่อ 04/01/2560 เปิดอ่าน 317 ครั้ง



รายชื่อผู้ที่สอบได้ ธรรมศึกษาตรี จังหวัดน่าน


ประกาศเมื่อ 04/01/2560 เปิดอ่าน 294 ครั้ง



กำหนดวันสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ และ การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ และการตรวจข้อสอบนักธรรมตรี และธรรมศึกษาตรี คณะสงฆ์ภาค ๖ พ.ศ. ๒๕๕๙


ประกาศเมื่อ 29/08/2559 เปิดอ่าน 429 ครั้ง



หน้าที่ :: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 | สุดท้าย
 
 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com