Untitled Document
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ปฏิทินการปฏิบัติงานคณะสงฆ์ภาค ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ – สิงหาคม ๒๕๖๐


ประกาศเมื่อ 29/08/2559 เปิดอ่าน 373 ครั้งการประชุมความรู้พระอุปัชฌาย์และการประชุมสัมมนา ประธานหน่วย อ.ป.ต.คณสงฆ์ภาค ๖ วัน จันทร์ อังคาร ที่ ๒๖ - ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ประจำปี ณ วัดพระธาตุผาเงา ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย


ประกาศเมื่อ 29/08/2559 เปิดอ่าน 290 ครั้ง

ประกาศอนุโมทนา เจ้าภาพสร้างเสนาสนะ ในพุทธมณฑลสมโภช ๗๕๐ ปี เมืองเชียงราย อ.แม่ลาว จ.เชียงราย


ประกาศเมื่อ 11/07/2559 เปิดอ่าน 398 ครั้งรายชื่อผู้ที่สอบได้นักธรรมตรี จังหวัดลำปาง


ประกาศเมื่อ 11/01/2559 เปิดอ่าน 441 ครั้งรายชื่อผู้ที่สอบได้นักธรรมตรี จังหวัดเชียงราย


ประกาศเมื่อ 11/01/2559 เปิดอ่าน 373 ครั้งรายชื่อผู้ที่สอบได้นักธรรมตรี จังหวัดพะเยา


ประกาศเมื่อ 11/01/2559 เปิดอ่าน 409 ครั้งรายชื่อผู้ที่สอบได้นักธรรมตรี จังหวัดแพร่


ประกาศเมื่อ 11/01/2559 เปิดอ่าน 344 ครั้ง

รายชื่อผู้ที่สอบได้นักธรรมตรี จังหวัดน่าน


ประกาศเมื่อ 11/01/2559 เปิดอ่าน 483 ครั้งการตรวจธรรมสนามหลวง นักธรรมตรี คณะสงฆ์ภาค ๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ วัดภูมินทร์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน


ประกาศเมื่อ 26/08/2558 เปิดอ่าน 492 ครั้ง

การอบรมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ และประธานหน่วยงานอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๕๘


ประกาศเมื่อ 26/08/2558 เปิดอ่าน 546 ครั้งหน้าที่ :: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 | สุดท้าย
 
 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com