Untitled Document
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาตรีได้ ภาค ๖ ปี ๕๗ จังหวัดแพร่


ประกาศเมื่อ 07/01/2558 เปิดอ่าน 468 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาตรีได้ ภาค ๖ ปี ๕๗ จังหวัดน่าน


ประกาศเมื่อ 07/01/2558 เปิดอ่าน 478 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบนักธรรมตรีได้ ภาค ๖ ปี ๕๗ จังหวัดน่าน


ประกาศเมื่อ 20/11/2557 เปิดอ่าน 537 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบนักธรรมตรีได้ ภาค ๖ ปี ๕๗ จังหวัดแพร่


ประกาศเมื่อ 20/11/2557 เปิดอ่าน 545 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบนักธรรมตรีได้ ภาค ๖ ปี ๕๗ จังหวัดพะเยา


ประกาศเมื่อ 20/11/2557 เปิดอ่าน 480 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบนักธรรมตรีได้ ภาค ๖ ปี ๕๗ จังหวัดเชียงราย


ประกาศเมื่อ 20/11/2557 เปิดอ่าน 420 ครั้ง

บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบนักธรรมตรีได้ ภาค ๖ ปี ๕๗ จังหวัดลำปาง


ประกาศเมื่อ 20/11/2557 เปิดอ่าน 452 ครั้งกำหนดวันสอบบาลี-นักธรรม การสอบ ๕๗


ประกาศเมื่อ 31/08/2557 เปิดอ่าน 523 ครั้งปฏิทินการปฏิบัติงานคณะสงฆ์ภาค ๖ .๕๗


ประกาศเมื่อ 31/08/2557 เปิดอ่าน 565 ครั้งบันทึกย่อ การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ ๒ - ๕๗


ประกาศเมื่อ 31/08/2557 เปิดอ่าน 445 ครั้งหน้าที่ :: 1 2 3 [4] 5 6 7 | สุดท้าย
 
 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com