Untitled Document
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ทำเนียบคณะสงฆ์ภาค ๖ พ.ศ.๒๕๕๕


ประกาศเมื่อ 15/03/2556 เปิดอ่าน 983 ครั้งมติคณะสงฆ์ภาค ๖ เรื่อง การเรี่ยไร พ.ศ.๒๕๕๖

บันทึกการประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ คณะสงฆ์ภาค ๖ มติคณะสงฆ์ภาค ๖ เรื่อง การเรี่ยไร พ.ศ.๒๕๕๖

ประกาศเมื่อ 15/03/2556 เปิดอ่าน 943 ครั้งการอบรมบาลีก่อนสอบ ปีที่ ๕ คณะสงฆ์ ภาค ๖ ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย


ประกาศเมื่อ 26/02/2556 เปิดอ่าน 836 ครั้งการตรวจใบตอบนักธรรมตรี ภาค ๖ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ๒๕๕๕ ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพระแก้ว จ.เชียงราย เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.


ประกาศเมื่อ 26/10/2555 เปิดอ่าน 1046 ครั้ง


การฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ คณะสงฆ์ภาค ๖

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ประจำสำนักปฏิบัติธรรม

ประกาศเมื่อ 06/05/2555 เปิดอ่าน 1523 ครั้งการประชุมพระสังฆาธิการภาค ๖ เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เลขานุการ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารสุวัณณโชโต ชั้นที่ ๕วัดพระแก้ว เชียงราย


ประกาศเมื่อ 06/05/2555 เปิดอ่าน 1167 ครั้งผลสอบธรรมศึกษาตรี 54 ภาค ๖


ประกาศเมื่อ 21/03/2555 เปิดอ่าน 1286 ครั้งผลสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี ภาค ๖ พ.ศ. ๒๕๕๔


ประกาศเมื่อ 27/01/2555 เปิดอ่าน 1515 ครั้ง

อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง (ติวเข็ม) ปีที่ ๔ ชั้นประโยค ๑-๒ และ ป.ธ. ๓-๔ เป็นเวลา ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง (ติวเข็ม) ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ วัดพระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ เป็นประธานดำเนินการ

ประกาศเมื่อ 23/01/2555 เปิดอ่าน 1159 ครั้งสถิตินักเรียนผู้ขอเข้าสอบ ขาดสอบ คงสอบ นักธรรมตรี โท เอก และธรรมศึกษาตรี โท เอก ประำจำปี ๒๕๕๔ ภาค ๖ และสถิติผลสอบนักธรรมตรี ภาค ๖ พ.ศ. ๒๕๕๕๔


ประกาศเมื่อ 27/12/2554 เปิดอ่าน 1191 ครั้งหน้าที่ :: 1 2 3 4 5 [6] 7 | สุดท้าย
 
 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com