Untitled Document
Untitled Document

การปกครองคณะสงฆ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์
การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ
กำหนดวัน เปิด – ปิด บาลี
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กำหนดการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครอง ภาค ๖
การตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖ รอบที่ ๗ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๓๔
สถานที่ติดต่อสอบถามในวัดพระแก้ว
แผนผังการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
 
 
จังหวัดลำปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.พะเยา
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.แพร่
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.น่าน
โรงเรียนพระปริญัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จ.ลำปาง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วัดพระแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


วิธีคิดอายุการบรรพชา - อุปสมบทของกุลบุตรผู้เข้ามาบวช


ประกาศเมื่อ 28/08/2556 เปิดอ่าน 1069 ครั้งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗ - ๒๕๕๑


ประกาศเมื่อ 28/08/2556 เปิดอ่าน 986 ครั้งเอกสารการประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ และ อ.ป.ต. ภาค ๖ พ.ศ.๒๕๕๖


ประกาศเมื่อ 28/08/2556 เปิดอ่าน 887 ครั้งรายชื่อพระอุปัชฌาย์ ภาค ๖. พ.ศ.๒๕๕๖


ประกาศเมื่อ 28/08/2556 เปิดอ่าน 1054 ครั้งรายงานการประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ ณ วัดปากน้ำ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖


ประกาศเมื่อ 12/08/2556 เปิดอ่าน 826 ครั้งบันทึกย่อ การประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ มติคณะสงฆ์ ภาค ๖ เรื่องการควบคุมการเรี่ยไร และฐานข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ภาค ๖ ปี ๒๕๕๕


ประกาศเมื่อ 01/06/2556 เปิดอ่าน 889 ครั้งทำเนียบคณะสงฆ์ภาค ๖ พ.ศ.๒๕๕๕


ประกาศเมื่อ 15/03/2556 เปิดอ่าน 1035 ครั้งมติคณะสงฆ์ภาค ๖ เรื่อง การเรี่ยไร พ.ศ.๒๕๕๖

บันทึกการประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือ คณะสงฆ์ภาค ๖ มติคณะสงฆ์ภาค ๖ เรื่อง การเรี่ยไร พ.ศ.๒๕๕๖

ประกาศเมื่อ 15/03/2556 เปิดอ่าน 992 ครั้งการอบรมบาลีก่อนสอบ ปีที่ ๕ คณะสงฆ์ ภาค ๖ ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย


ประกาศเมื่อ 26/02/2556 เปิดอ่าน 891 ครั้งการตรวจใบตอบนักธรรมตรี ภาค ๖ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ๒๕๕๕ ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพระแก้ว จ.เชียงราย เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.


ประกาศเมื่อ 26/10/2555 เปิดอ่าน 1095 ครั้งหน้าที่ :: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 | สุดท้าย
 
 
 
 
Untitled Document
 


Copyright © 2011 All rights reserved. Design by ChiangraiWebDesign.com